mainbanner-music-32.jpg
kpop 밤에 듣기 좋은 감성 발라드 베스트 24곡 [가사첨부]
http://youtu.be/_qmcg4vqmVg
0 조회 수 : 3902
Description:

http://youtu.be/Q_YdBd05FJs

나얼 (NAUL) - 같은 시간 속의 너 MV

http://youtu.be/hfJVCGozmWA

BOBO 강성연 - 늦은 후회

http://youtu.be/TO-c2Rpp2ts

비 오는 날 듣기 좋은 노래 베스트 35곡

http://youtu.be/06VCqdRp5Gk

[발라드음악] 추억의 감성 발라드 모음

http://youtu.be/_qmcg4vqmVg

밤에 듣기 좋은 감성 발라드 베스트 24곡 [가사첨부]

http://youtu.be/CP3R8rpbBgQ

2000년대 발라드 명곡 모음

http://youtu.be/0wlXaHmmOVc

나얼 (Naul) - 기억의 빈자리 (Emptiness in Memory) MV

http://youtu.be/Gi-_ZelhY20

어쿠스틱콜라보 - 너무 보고싶어 (연애의발견 OST)

분류별 인기동영상

윤선애 - 다시 만날 날이 있겠죠. 글쓴이 : popbobos 조회 수 : 15218

<p>윤선애 - 다시 만날 날이 있겠죠.</p> https://youtu.be/d90MvrWBJX8

이승철 듣고있나요 글쓴이 : popbobos 조회 수 : 14974

<p>이승철 듣고있나요</p> https://youtu.be/RkipSd5hvCc

이상우 - 비창 悲愴 글쓴이 : mina 조회 수 : 14899

<p>이상우 - 비창 悲愴</p> http://youtu.be/Ee6cb5YAWkE

김동률(kimdongryule) _ Replay MV 글쓴이 : 나나 조회 수 : 14071

<h1 class="watch-title-container" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: rgb(255, 255, 255); font-weight: normal; font-size: 20px; width: 618px; line-height: normal; word-wrap: break-word; font-family: &quot;YouTube Noto&quot;, Roboto, arial, sans-serif;"><span id="eow-title" class="watch-title" dir="ltr" title="김동률(kimdongryule) _ Replay MV" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;">김동률(kimdongryule) _ Replay MV</span></h1> http://youtu.be/8TvZI2fzcWI

Kim Bum Soo ( 김범수) / 하루 (一日) 글쓴이 : popbobos 조회 수 : 12386

<p> Kim Bum Soo ( 김범수) / 하루 (一日)&nbsp; </p> http://youtu.be/lI_m0l7ifQo